Historia Fundacji XX. Czartoryskich

XXI wiek w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie
Budowa, remont i modernizacja Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie to obecnie jeden z najważniejszych projektów muzealnych w Polsce. Jego głównym celem jest dostosowanie najstarszego polskiego muzeum do standardów XXI w. i kontynuowanie misji „Przeszłość Przyszłości”, wyznaczonej przez księżnę Izabelę Czartoryską, która w 1801 r. w Puławach otworzyła Świątynię Pamięci, zwaną później Świątynią Sybilli, pierwsze polskie muzeum narodowe.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Przemiany polityczne, jakie zaszły w Polsce po wyborach w kwietniu 1989 roku, oraz Ustawa o fundacjach z kwietnia 1984 w brzmieniu Ustawy z lutego 1991, pozwoliły Księciu Adamowi Karolowi Czartoryskiemu-Borbon synowi, a zarazem prawowitemu spadkobiercy i następcy księcia Augustyna Czartoryskiego, ostatniego ordynata sieniawskiego, na powołanie w 1991 roku Fundacji XX Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie, której przekazał na własność zbiory i budynki.
Książę Adam Karol Czartoryski kontynuuje tym samym ideę Ordynacji Sieniawskiej, powstałej w 1897 roku z inicjatywy Władysława Czartoryskiego, która jako fundacja gwarantowała zachowanie Muzeum i Biblioteki w nienaruszalnym stanie. Pierwszym ordynatem został Adam Ludwik Czartoryski, syn Władysława. W ówczesnej formie Ordynacja przetrwała do roku 1945, gdy będący u władzy w Polsce obóz komunistyczny unicestwił jej działanie. Odrodzenie się demokratycznej państwowości pozwoliło księciu Adamowi Karolowi Czartoryskiemu na nawiązanie do idei swoich przodków i ponowne stworzenie instytucji zarządzającej zbiorami rodzinnymi umieszczonymi w Bibliotece i Muzeum Czartoryskich. Zgodnie z intencją Fundatora ustanowienie Fundacji XX Czartoryskich w Krakowie ma utrwalić dzieło jego przodków, którzy otworzyli i utrzymywali instytucję publiczną służącą Narodowi Polskiemu i należącą do dziedzictwa kultury światowej.

Przejdź do paska narzędzi