Budowa domu – wybór firmy.

Wskazówki i cenne rady w przypadku wyboru firmy budowlanej.

Zanim zagłębimy się w temat wyboru odpowiedniej firmy budowlanej – pochylmy się na chwilę  nad zagadnieniem – kim jest budowlaniec i jaka rolę spełnia? Budowlaniec to ktoś kogo zatrudniasz przy budowie domu prawda? Cóż, i tak i nie. Niespisana reguła mówi, że kiedy zatrudniasz budowlańca tak naprawdę zatrudniasz 4 jednostki: kierownika budowy, jego murarzy, jego zatrudnionych i dostawców materiałów budowlanych. To oznacza, że większość budowlańców nie buduje domów samemu, lecz oni sami zatrudniają podzespoły ludzi aby wykonać robotę.

Dlatego też, większość firm budowlanych ma w swojej kadrze wyspecjalizowaną ekipę budowlaną, która zajmuje się całą robotą. Nie ma w tym nic złego, po prostu chcemy abyś był tego świadom przy wyborze odpowiedniej. Mając to na uwadze, przejdźmy więc do tematu czy się kierować przy wyborze firmy budowlanej.

Zacznijmy od zaznaczenia, że różnica między dobrze pobudowanym domem a źle pobudowanym domem nie koniecznie leży w użytych materiałach budowlanych, choć te są istotne. Cały ciężar pracy spoczywa głównie na barkach kierownika budowy. To on musi pilnować terminów, uważać na całą ekipę, dopilnować aby materiały były wysokiej jakości oraz dojechały na czas. Nie, nie jest to sztuka wyższych lotów lecz, nie ukrywajmy, wymaga to doświadczenia oraz ekspertyzy.

Kierownik budowy, którego zatrudniasz to fachowiec – ty nim nie jesteś! Pamiętaj, że producent domków ma w tym przypadku częściej racje. Możesz wprawdzie i powinieneś nauczyć się jak najwięcej na temat procesu budowy domu lecz pamiętaj, że budowlańcy, których zatrudniasz są doświadczeni i znają swoją branżę.

Przy wyborze dobrej firmy budowlanej należy również wziąć pod uwagę tendencje rozwojowe w budownictwie.

Rosnące ceny energii wymuszają jej oszczędność. Zmniejszenie zużycia energii i jej racjonalne wykorzystanie to również ochrona klimatu w skali świata, państw i lokalnego środowiska otaczającego nasze domy. W obecnych czasach istnieje dość powszechna świadomość konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego  stają się coraz ważniejsze. Postrzeganie oraz ocenianie dobrze postawionego domu poprzez ilość zużywanej przez niego energii staje się coraz powszechniejsze. Pamiętaj, aby zorientować się czy potencjalna firma budowlana jest świadoma czym powodowane jest wysokie zużycie energii w naszych domach. Powinieneś spodziewać się odpowiedzi typu: usytuowania domu, kształtem budynku, współczynnikiem przenikania ciepła ścian, dachu i podłóg, występowaniem mostków cieplnych, małą sprawnością systemów grzewczych oraz jeszcze często brakiem motywacji do oszczędzania na skutek przyjętych zasad rozliczeń. W tej kwestii powołam się na budowa domu kujawsko-pomorskie gdzie umiejętnie przekazują wiedzę jak znacznie uzyskać zmniejszenie zużycia energii w naszych domach i mieszkaniach.

Wybierając budowlańców powinieneś również spojrzeć na portfolio firmy budowlanej. Estetyka przy projektowaniu budynków jest kwestią wzbudzającą najwięcej emocji. Dziś jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji w architekturze, polegającej nie tylko na wprowadzaniu rewolucyjnych materiałów i technologii, ale także na wprowadzeniu do procesu projektowego nowych wytycznych, a zatem nowych ograniczeń. Wymaga się od projektu, aby świadomie traktował zagadnienia fizyki budowli, zagadnienia energooszczędności, czy wykorzystywania naturalnych zasobów energetycznych.

Historia Fundacji XX. Czartoryskich

XXI wiek w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie
Budowa, remont i modernizacja Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie to obecnie jeden z najważniejszych projektów muzealnych w Polsce. Jego głównym celem jest dostosowanie najstarszego polskiego muzeum do standardów XXI w. i kontynuowanie misji „Przeszłość Przyszłości”, wyznaczonej przez księżnę Izabelę Czartoryską, która w 1801 r. w Puławach otworzyła Świątynię Pamięci, zwaną później Świątynią Sybilli, pierwsze polskie muzeum narodowe.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Przemiany polityczne, jakie zaszły w Polsce po wyborach w kwietniu 1989 roku, oraz Ustawa o fundacjach z kwietnia 1984 w brzmieniu Ustawy z lutego 1991, pozwoliły Księciu Adamowi Karolowi Czartoryskiemu-Borbon synowi, a zarazem prawowitemu spadkobiercy i następcy księcia Augustyna Czartoryskiego, ostatniego ordynata sieniawskiego, na powołanie w 1991 roku Fundacji XX Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie, której przekazał na własność zbiory i budynki.
Książę Adam Karol Czartoryski kontynuuje tym samym ideę Ordynacji Sieniawskiej, powstałej w 1897 roku z inicjatywy Władysława Czartoryskiego, która jako fundacja gwarantowała zachowanie Muzeum i Biblioteki w nienaruszalnym stanie. Pierwszym ordynatem został Adam Ludwik Czartoryski, syn Władysława. W ówczesnej formie Ordynacja przetrwała do roku 1945, gdy będący u władzy w Polsce obóz komunistyczny unicestwił jej działanie. Odrodzenie się demokratycznej państwowości pozwoliło księciu Adamowi Karolowi Czartoryskiemu na nawiązanie do idei swoich przodków i ponowne stworzenie instytucji zarządzającej zbiorami rodzinnymi umieszczonymi w Bibliotece i Muzeum Czartoryskich. Zgodnie z intencją Fundatora ustanowienie Fundacji XX Czartoryskich w Krakowie ma utrwalić dzieło jego przodków, którzy otworzyli i utrzymywali instytucję publiczną służącą Narodowi Polskiemu i należącą do dziedzictwa kultury światowej.

Przejdź do paska narzędzi